jednostranny%CC%81%20leta%CC%81k%20(2)_e

Vše o měření

K diagnostice používám diagnostický  bioimpedanční přístroj InBody 270.

Princip metody spočívá v odporu, který kladou svalová hmota a tuková tkáň při průchodu velmi slabého elektrického proudu. Aktivní tělesná hmota vede dobře elektrický proud pro svůj vyšší obsah vody a elektrolytů. Naopak tuková tkáň s nízkým obsahem vody je špatným elektrickým vodičem.

Jde o jedno z nejpřesnějších měření složení lidského těla. Technologie měření DSM-BIA na InBody používá přímé měření pěti segmentů lidského těla, což umožňuje mnohem přesnější výsledky.  Má 8 dotykových elektrod. Díky své unikátní technologii nepoužívá empirické odhady, ale pracuje s faktickým měřením.

Přístroj InBody používá pro vysokou přesnost velký rozsah frekvencí, které proniknou buněčnou membránou a přesně analyzují množství intracelulární (vnitrobuněčné) a extracelulární (mimobuněčné) vody.

12546701-pristroj-inbody-230-vcetne-sw-1

Základní analýza InBody 270

 • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez tuková hmota, váha

 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)

 • Hodnota bazálního metabolismu BMR (minimální kalorická potřeba)

 • Hodnocení tukové a svalové tkáně

 • Měření jednotlivých tělesných částí (horní, dolní končetiny, trup)

 • Energetický výdej při pohybových aktivitách na základě BMR

 • Doporučený denní energetický příjem

Komplexní analýza InBody 270

 • Vnitrobuněčná, mimobuněčná voda, proteiny, minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, beztuková hmota, váha

 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)

 • Svalová a tuková hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých částech

 • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk. Edém)

 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza

 • Cílová váha, kontrola váhy, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity

 • BCM – hmotnost buněčné hmoty, BMC – hmotnost kosterních minerálů, BMR – bazální metabolismus výdej, AMC – obvod levé paže bez tuku

 • Historie tělesného složení (10 testů)

 • Obvody jednotlivých částí těla: krk, paže, hrudník, pas, boky

Jak se na měření připravit?

 • Nejíst a nepít 2,5 – 3 hodiny před měřením nebo ráno na lačno

 • Dojít si na toaletu

 • Nesprchovat se ani nesaunovat před měřením

 • Necvičit těsně před testem

 • Kontrolní měření plánovat přibližně za stejných podmínek